Sick Building Syndrome

 

Door: W.J. StevensSick Building Syndrome, Hoofdpijn en gebrek aan concentratie
Immunologie UIA
Universiteit Antwerpen

1.  Sick Building Syndrome

Sedert de mens zich, hoofdzakelijk met energiebesparende doeleinden, heeft afgeschermd van het omliggende macromilieu , heeft hij een micromilieu gecreëerd dat potentiële gevaren inhoudt voor zijn gezondheid .

De laatste jaren zijn de energie conserverende maatregelen in gebouwen nog toegenomen , waardoor de mens zijn kantoor nog meer van de buitenwereld heeft afgeschermd . In een aantal omstandigheden zullen werknemers gedurende een belangrijk deel van de dag in dergelijke kunstmatig gecreëerde atmosfeer vertroeven met de mogelijkheid van het ontstaan van de zogenaamde ” word related diseases ” en soms meer in het bijzonder van echte beroepsziekten .

2.  Omschrijving van het probleem

Energie besparende maatregelen hebben ertoe gelied dat gebouwen steeds beter van de buitenwereld worden afgeschermd , ook wat het probleem van de in het gebouw aanwezige lucht betreft . Anderzijds heeft het gebruik van nieuwere materialen en uitrusting geleid tot een toename van binnen het gebouw genereerde contaminatie . Zodoende vindt men bij meting van de lucht in de gebouwen frequent hogere concentraties van gekende polluerende stoffen dan in de buitenlucht en zelfs dan toegelaten in industriële omstandigheden ( MAC waarden of Maximum Allowed Concentration ).

Een aantal klachten kon niet uitblijven en in de laatste decennia hebben we dan ook aan aantal ziektebeelden zien ontstaan als airconditioning ziekte , Sick Building Syndrome , radon ziekte , formaldehyde geïnduceerde pathologie ten gevolge van ureum-formaldehyde schuimisolatie ,… De meeste van deze ziektebeelden hebben een totaal verschillende oorsprong en oorzaak .

3.   Sick Building Syndrome

(HODGSON 1989, KREIS 1989, LETZ 1990, LYLES et al. 1991)

Het “zieke gebouwen syndroom” of beter “ziek door gebouwen syndroom” omvat in feite alle aandoeningen die in een gebouw kunnen worden waargenomen, al dan niet geassocieerd aan de werkomstandigheden. Alle bovenvermelde ziekten of aandoeningen kunnen dus tot het ziek door gebouwen syndroom behoren. De aandoeningen met een duidelijk aanwijsbare oorzaak worden vaak eerder “building related illnesses” genoemd.

4.  Verschijnselen van sick building syndroom

BELANGRIJKSTE SYMPTOMEN:
Hoofdpijn (43%)
Irritatie van het bindvlies van ogen (46%)
Irritatie van slijmvliezen bovenste luchtwegen (46%)
Duizeligheid
Gebrek aan concentratie
Droge huid
Moeheid (57%)

BIJKOMENDE SYMPTOMEN:
Drukkinggevoel op borstkas
Kortademigheid
Piepende ademhaling
Niezen
Congestiegevoel in de neussinussen
Last bij dragen van contactlenzen
Ongewone smaak
Keelpijn
Huiduitslag
Misselijkheid
Desoriëntatie

 

Door: W.J. Stevens
Immunologie UIA
Universiteit Antwerpen