Milieu en duurzaamheid

Duurzaamheid Milieu Kantoorbeplanting

We hebben onze wereld in eigen handen!

De woorden milieu en duurzaamheid zijn tegenwoordig onlosmakelijk met elkaar verbonden. Overal waar het ene woord opduikt wordt het ander er met de haren bijgesleept.

Wij van Kantoorgroen Noord-Holland vinden het belangrijk om niet te blijven steken in woorden, maar het omzetten in een verantwoordelijke houding en bewuste gedragingen. In leveringen dragen dit vooral uit door het gebruik van recyclebare plantenbakken, zowel in kunststof als in metaal.

Al het plastic, karton en overig verpakkingsmateriaal dat wij gebruiken, evenals het zwerfvuil dat wij in het buitenwerk verzamelen, wordt keurig gescheiden aan de verwerkers aangeboden. In het buitenonderhoud wordt ook rekening gehouden met het milieu en duurzaamheid. Al het door ons geproduceerde groenafval wordt langs officiële kanalen verwerkt tot waardevolle compost. Waarmee wij onze aarde opnieuw kunnen voeden.

Durven en doen !

Verder stellen wij niet alleen aan onszelf, maar ook aan al onze toeleveranciers hoge eisen ten aanzien van de toepassing van verantwoorde grondstoffen, productieprocessen en het verbruik van “groen” geproduceerde energie. Ook het ontwikkelen en uitvoeren van milieutechnisch geheel nieuwe concepten als de aanleg van Sedum dakdekkingen, groenwanden of natuurlijke waterfilters zijn uitdagingen die wij niet uit de weg gaan. Alleen op deze manier kunnen wij de wereld zoals wij die kennen veilig stellen voor de toekomst.