Gladheidsbestrijding

Sneeuw en ijzel

De hoeveelheid sneeuw die jaarlijks in Nederland valt verschilt sterk. Toch lijkt het ons iedere keer weer te overvallen. Gladheidsbestrijding helpt hierbij. Ieder jaar, direct na de eerste sneeuwbui, worden wij overstelpt met aanvragen van bedrijven die hun terreinen sneeuwvrij gemaakt willen hebben.Dit vaak naar aanleiding van ongewilde slip- en valpartijen, met de daaruit voortvloeiende schade en verwondingen. Ook meldingen van kleine schades aan auto’s die slachtoffer worden van ijzel of aangereden sneeuw zijn legio.

Gladheidsbestrijding, BuitenwerkzaamhedenVeiligheid

Als eigenaar van het terrein bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw personeel en bezoekers. Dit kan heel eenvoudig door gebruik te maken van onze gladheidsbestrijding en sneeuwruim service  Tegen een vooraf overeengekomen vergoeding maken wij de door u gewenste terreindelen schoon en sneeuwvrij, inclusief alle benodigde materialen en gereedschappen.

Vooruit zien

Bel ons, ruim vóór de eerste sneeuw valt. Samen met u stellen we een dan plan op hoe- en wanneer wij de strategische delen van uw bedrijfsterrein vrij maken van sneeuw of gladheid. Als de sneeuw eenmaal valt zijn bent u te laat !